Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Kryoskopia Typ vzorky: Sérum, moč (jednorazový)

Udržanie konštantného objemu buniek je nevyhnutné pre ich existenciu a normálnu funkciu. Za fyziologických a hlavne za patologických podmienok, je objem bunky vystavený vplyvu zmien osmotického tlaku v intracelulárnom a extracelulárnom prostredí. Za normálnych podmienok je osmotická koncentrácia medzi intracelulárnym a extracelulárnym priestorom vyrovnaná, zmena spôsobí zmenu osmotického gradientu. Membrány buniek voľne prepúšťajú vodu, tok vody je ukončený až pri opätovnom vyrovnaní osmotickej rovnováhy. Tok vody je vždy z miesta s nízkou osmolalitou do miesta s vyššou osmolalitou, čo vedie buď k edému bunky alebo k jej zvrášteniu. Najviac citlivé na tieto zmeny sú mozgové bunky. V udržiavaní osmotickej rovnováhy sa zúčastňujú anorganické ióny: hlavne Na, K, Cl, malé organické osmolity: polyoly (sorbitol, aminokyseliny a ich deriváty – napríklad – taurin, alanin,) glukóza a urea. Hyperosmolárny syndróm môže vzniknúť akútne alebo môže byť chronický, hodnoty osmolality nad 310 mmol/l, kritické hodnoty nad 350 mmol/l. Dochádza k zvýšeniu efektívnej osmolality v ECT a presunu vody z ICT do ECT priestoru . Najcitlivejšia na túto zmenu je mozgová bunka, dochádza k difúznym neuronálnym funkčným poruchám s možným ložiskovým maximom. Hypoosmolárny syndróm – pri akútnych stavoch sa klinicky manifestuje pokles natrémie pod 125 mmol/l, osmolality pod 265 mmol/kg H2O. Pri chronických stavoch sa manifestuje pri natrémii pod 120 mmo/l, osmolalite pod 250 mmol/kg. Dochádza k presunu tekutiny z ECT do ICT (z obehu do buniek) vzniká edém . Vzniká difúzny edém mozgu a nebezpečie herniácie mozgového kmeňa, bielkovina v likvore je nízka pod 0,1g/L.

Cena: 1,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom (sérum), alebo skúmavky na moč. vzorky sú stabilné 2 dni pri teplote 4-8ºc.

  Referenčné hodnoty

  sérum: 292-300 mOsm/kg
  moč: 300-900 mOsm/kg
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 012; 019; 020; 022; 025; 031; 037; 049; 050; 060; 063; 064; 104; 107; 109; 153; 155; 156; 163; 332; 323

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti