Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Turbidimetrické stanovenie. Typ vzorky: Moč (zbieraný)

Proteinúria je výsledkom glomerulárnej filtrácie proteínov a ich reabsorbcie v tubuloch.
Dôležité je odlišovať proteinúriu od albuminúrie.

Zvýšené hodnoty – príčiny extrarenálne
proteinúria ortostatická (stojaci pacient), feochromocytóm, hypertenzia zapríčinená graviditou, chrípka, chladné kúpele, extrémne chladné počasie, horúčkové stavy, emocionálny stres, extrémne zaťaženie, anémia, ascites, DM, dna, monoklonálna gamapatia, hypertenzia, choroby (močového mechúra, močovodov, pečene, prostaty, močovej rúry, srdca), intoxikácia, leukémia, lymfóm, obštrukcia čriev, tuberkulóza, úrazy

Zvýšené hodnoty – príčiny renoparenchýmové
amyloidóza, glomerulonefritída, glomeruloskleróza, nádory močového traktu, nefritída, nefropatia, polycystické obličky, pyelonefritída, nefrotický syndróm, tubulopatia

Zvýšené hodnoty – príčiny renovaskulárne
polyarteritis nodosa, trombóza v. renalis, vaskulitída (alergická, obličiek)

Zvýšené hodnoty – systémové ochorenia
amyloidóza, monoklonálna gamapatia, kolagenózy, lupus erythematosus systemicus, m.Waldenstrom, paraproteinémia, plazmocytóm

Cena: 4,60 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Skúmavka na moč
  vzorky sú stabilné 1 deň pri teplote 20-25ºc, 2 dni pri teplote 4-8 ºc

  Referenčné hodnoty

  < 0,135 g/24hod
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 012; 017; 019; 020; 022; 025; 031; 043; 045; 049; 050; 051; 060; 062; 063; 104;
  145; 155; 156; 163; 323; 329; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  neudané

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti