Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Kultivácia Typ vzorky: Rôzne druhy biologického materiálu.

Vyšetrením sa diagnostikujú infekcie vyvolané kvasinkami, z rôznych druhov biologických vzoriek.

Cena: 5,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Na vyšetrenie zasielame rôzne druhy biologického materiálu. požiadavku na kultivačné vyšetrenie kvasiniek je v žiadanke potrebné vyznačiť.

  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 022; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 104; 108; 114; 140; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341; 802

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 025; 029; 031; 032; 040; 048; 051; 063; 065; 104; 114; 140; 154; 156; 163; 226; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 336; 341; 802

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 025, 029, 031, 032, 040, 048, 051, 063, 104, 108, 114, 140, 156, 163, 226, 319, 322, 323, 329, 331, 332, 336, 341, 802