Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Prietoková cytometria Typ vzorky: Plná nezrazená krv

Ľudský leukocytový antigén (HLA) B27 je povrchový antigén 1. triedy kódovaný lokusom B v rámci hlavného komplexu histokompatibility (MHC), ktorý prezentuje mikrobiálne antigény T-lymfocytom. Nástup séronegatívnej spondyloartropatie, ktorá zahŕňa ankylozujúcu spondilitídu, Reiterovu chorobu, psoriatickú artritídu a zápalové ochorenie čriev súvisí s genotypom HLA-B27. Skríning HLA-B27 má teda klinickú závažnosť v spojení so symptomatickou prezentáciou poruchy. Prietoková cytometria je rýchlejšia a spoľahlivejšia metóda pre skríning vzoriek na prítomnosť antigénu HLA-B27. Stanovenie HLA-B7 slúži na stanovenie antigénu B7 hlavného histokompatibilného systému, ktorého pozitivita býva niekedy asociovaná so zvýšeným rizikom vzniku sarkoidózy, idiopatickej hemochromatózy, niektorých spondylartropatií so skorým nástupom, uvádza sa aj vyššie riziku vzniku rakoviny krčka maternice. Tento antigén môže niekedy reagovať skrížene s HLAB27.

Cena: 22,50€ (spolu za HLAB-27 a HLAB-7)

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s protizrážanlivým roztokom k2edta, príp. heparínom. vzorky krvi sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, nesmú sa chladiť ani mraziť.

  Referenčné hodnoty

  negat. / pozit.
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 323; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 116; 140; 145; 154; 156; 163; 329; 331; 332