Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoblot Typ vzorky: Sérum

Alergia je definovaná ako zvýšená schopnosť organizmu reagovať na cudzie látky, ktoré sú normálne neškodné. Na vznik alergie okrem genetickej predispozície majú vplyv aj iné faktory, ako sú expozícia alergénu, výživa, existujúce chronické ochorenia alebo akútne vírusové infekcie. Najčastejšie sa alergia prejavuje ako hypersenzitívna reakcia 1. typu, pri ktorej sa tvoria špecifické IgE protilátky. Už krátko po kontakte s alergénom sa prejavujú príznaky alergie (napr. začervenanie alebo svrbenie pokožky, opuch očí a pod.). Preto aj tento typ reakcie označujeme ako okamžitá reakcia. Bodnutie hmyzom je všeobecným problémom leta. Normálna reakcia na bodnutie zahŕňa lokálnu bolesť, opuch, svrbenie a začervenanie. U osôb, ktoré reagujú alergicky na jedy hmyzu, sa môžu vyvinúť systémové príznaky a dokonca aj anafylaktický šok. Príznaky závažných alergických reakcií sú tvorba návalov tepla, opuch, svrbenie a začervenanie na iných miestach, ako je bod bodnutia, opuch hltanu a jazyka, ťažkosti s dýchaním, nevoľnosť, gastrointestinálne kŕče, hnačka, neurologické problémy sa prejavujú zmätenosťou, závratmi a ťažkosťami s chôdzou. Ďalej medzi príznaky môže patriť aj zvýšený pulz a pokles krvného tlaku. Pacientom, ktorí systémovo reagujú na jed hmyzu sa odporúča imunoterapia jedom (VIT). To sa ukázalo ako veľmi účinné pri prevencii ďalšej systémovej alergickej reakcie. VIT vedie k zvýšeniu špecifických IgG, blokujúcich protilátky, čo spôsobuje pokles špecifického IgE. Alergická reakcia na bodnutie hmyzom sa môže vyskytnúť okamžite v priebehu niekoľkých minút alebo po niekoľkých hodinách. Čím skôr sa príznaky objavia, tým závažnejšia je alergická reakcia. Pacientom s anafylaktickými reakciami v anamnéze sa dôrazne odporúča, aby pri sebe vždy mali núdzovú súpravu obsahujúcu dávku epinefrínu (adrenalínu) na okamžitú injekciu, aby sa zabránilo ďalšiemu anafylaktickému šoku. Každý prípad podozrenia na alergiu na jed hmyzu by sa mal vyšetriť na špecifické IgE protilátky proti jedom hmyzu. Najčastejšími jedmi hmyzu, ktoré spúšťajú alergiu sú včelí jed a osí jed. Mnohé alergény sú glykoproteíny a obsahujú oligosacharidové vedľajšie reťazce, ktoré sa viažu na proteínový reťazec alergénov. U niektorých pacientov sa vytvoria špecifické protilátky proti týmto sacharidom. Skratka CCD znamená “krížovo reagujúci determinant sacharidov Vyskytujú sa u veľkého množstva alergénov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Z dôvodu podobnej štruktúry ako alergény môžu spôsobovať silné skrížené reakcie medzi alergénmi. Ich pozitivita komplikuje interpretáciu pozitívnych výsledkov v rámci diagnostiky alergie in vitro. V súčasnosti existujú tzv. CCD blokátory, ktoré sa pridávajú do séra za účelom vyviazania CCD epitopov, čím sa zabráni skríženej reakcii medzi alergénmi. EUROLINE profil jed hmyzu (včela, osa) a komponenty hmyzieho jedu (včela, osa) obsahuje špecifické protilátky IgE proti týmto alergénom: i1 včelí jed, i208 rApi m1 fosfolipáza A2 (včelí jed), i213 rApi m2 hyaluronidáza (včelí jed), i216 rApi m10 ikaparin proteín bohatý na karbohydráty (včelí jed), i3 osí jed, i209 rVes v5 antigén 5 (osí jed), i211 rVes v1 fosfolipáza A1 (osí jed), i75 osík, CCD marker.

Cena: 44,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov. pred odberom treba vysadiť antihistaminiká minimálne 7 – 10 dní !

  Referenčné hodnoty

  trieda 0: ≤ 0,350 kU/l (negatívne)
  trieda 1: 0,351 - 0,700 kU/l (slabo pozitívne)
  trieda 2: 0,701 - 3,50 kU/l (pozitívne)
  trieda 3: 3,501 - 17,00 kU/l (pozitívne)
  trieda 4: 17,01 - 50,00 kU/l (silno pozitívne)
  trieda 5: 50,01 - 100 kU/l (silno pozitívne)
  trieda 6: > 100 kU/l (veľmi silno pozitívne)
  Indikácia VšZP

  1; 3; 7; 8; 18; 22; 40; 48; 140; 154; 156

  Indikácia Dôvera

  18; 40; 48; 140; 154; 156; u detí do 3 rokov 7; 8

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 7; 8; 18; 40; 48; 140; 154; 156