Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Komplement je dôležitou zložkou nešpecifickej humorálnej imunity. Pomáha v účinku protilátok v obrane proti infekčným činiteľom. Je tvorený skupinou proteínov, vrátane zložky C3. Aktivácia prebieha kaskádovitými reakciami, ktoré vedú k produkcii aktívnych molekúl s chemotaktickými, opsonizačnými a membranolytickými účinkami, s cieľom odstrániť cudzorodý agens. Ako pozitívny proteín akútnej fázy zápalu je C3 tvorený vo zvýšenej miere počas zápalových procesov (infekčných i neinfekčných). Znížené hodnoty C3 pozorujeme pri systémových imunokomplexových ochoreniach (systémový lupus erythematosus, ťažká forma reumatoidnej artritídy s vaskulitídou, polymyalgia reumatica), glomerulonefritídach (poststreptokoková, membranoproliferatívna), geneticky podmienenom poklese C3 s opakovanými ťažkými infekciami, akútnej sérovej chorobe, cirhóze pečene, aktívnej hepatitíde B s vysokým titrom protilátok HbsAg, subakútnej bakteriálnej endokarditíde. Náhlodný pokles koncentrácie C3 je laboratórnou známkou hroziaceho šoku pri septikémii, infarkte myokardu alebo embolizácii. Zvýšené hladiny C3 pozorujeme pri infekciách bakteriálného alebo vírusového pôvodu, neinfekčných stavoch (nap. obštrukčný ikterus, thyroiditída, ulerózna kolitída, akútny infarkt myokardu, dna, chronická polyartritída alebo diabetes mellitu) a fyziologicky v gravidite.

Cena: 3,65 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 8 dni pri teplote 2-8°c.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0 - 3 mesiace: 0,60 - 1,50 g/l
  nad 3 mesiace: 0,90 - 1,80 g/l
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 14; 18; 20; 22; 31; 40; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 114; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 12; 14; 18; 20; 31; 40; 45; 48; 51; 60; 63; 140; 145; 154; 156; 163; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 18; 19; 20; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 49; 50; 51; 60; 63; 64; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 155; 156; 163; 191; 216; 329; 332