Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Mycoplasma pneumoniae je primárnym patogénom respiračného traktu. Vyvoláva široké spektrum ochorení od infekcií asymptomatických ,cez mierne katary horných dýchacích ciest až po ťažké pneumónie (tzv.atypické pneumónie). Mykoplazmové infekcie môžu mať mimopľúcne komplikácie, ktoré postihujú viaceré systémy ( otitída, myokarditída a perikarditída, neurologické syndrómy, postihnutie kĺbov, kože, slizníc). Stanovenie protilátok je súčasťou diferenciálno-diagnostického postupu pri podozrení na niektoré z uvedených ochorení. Prevažná väčšina akútnych infekcií Mycoplasma pneumoniae prebehne v období predškolského a školského veku. Ich šíreniu napomáhajú práve úzke sociálne kontakty v kolektívoch detí. U dospelých môže byť prítomnosť IgA spolu s IgG obrazom chronickej infekcie alebo reaktivácie, izolovaná prítomnosť IgG môže byť obrazom prekonaného ochorenia v minulosti. Výsledok sérologického vyšetrenia sa však vždy musí hodnotiť s prihliadnutím na klinický stav pacienta a výsledky ostatných vyšetrení.

Cena: 19,65 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní) a po 7 dňoch zamrazené sérum pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  IgA (Index) : IP < 0,8 negatívny IP ≥ 0,8 až < 1,1 hraničný IP ≥ 1,1 pozitívny IgG (RU/ml) : negatívny < 16 RU/ml hraničný 16 – 22 RU/ml pozitívny ≥ 22 RU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 014; 015; 018; 019; 020; 022; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 060; 063; 104; 108; 109; 114; 140; 145; 154; 155; 156; 163; 216; 312; 323; 329; 331; 332; 336

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 018, 020, 025, 031, 040, 045, 048, 049, 060, 063, 065, 104, 109, 140, 145, 154, 155, 156, 216, 312, 329, 331, 332, 336

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 018, 019, 020, 025, 031, 040, 045, 048, 049, 060, 063, 104, 109, 140, 145, 154, 155, 156, 216, 329, 312, 331, 332