Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Helicobacter pylori je gramnegatívna špirálovitá baktéria, s 2-6 bipolárnymi bičíkmi, ktoré sú zodpovedné za pohyblivosť. Práve pohyblivosť zohráva úlohu pri kolonizácii žalúdka. Priľnavosť baktérií k epitelovým bunkám je významná predovšetkým z hľadiska virulencie. Popri pohybe a príľnavosti majú medzi virulenčnými faktormi významné postavenie vakuolizovaný cytotoxín VacA, proteín CagA asociovaný s cytotoxínom a ureáza. Helicobacter pylori bol potvrdený ako pôvodca chronickej gastritídy typu B a gastroduodenálneho vredu. Jeho prítomnosť v ľudskom tele súvisí tiež s výskytom MALT – lymfómu a podieľa sa na vzniku adenokarcinómu žalúdka. Negatívny výsledok sérologického testu nevylučuje infekciu Helicobacter pylori. V prípade klinického podozrenia na túto infekciu by sa mal test do 4 týždňov zopakovať. Pozitívny výsledok testu neznamená aktívnu infekciu. V každom prípade reaktivita protilátok proti antigénu VacA a CagA má vysokú diagnostickú hodnotu. Výsledky sérologických testov by mali byť vždy hodnotené v súvislosti s klinickým obrazom a výsledkami ostatných vyšetrení. Keď sú výsledky sérologických testov (neinvazívny spôsob vyšetrovania) nejasné, môže byť na detekciu použitý úreázový test, histologické a mikrobiologické vyšetrenie (invazívny spôsob – vyšetrenie biopsie), ev. priamy dôkaz antigénu H.pylori v stolici.

Cena: 16,75 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  IgA/IgG (U/ml) Negatívny < 20 U/ml
  Hraničný 20≤ – ≤24 U/ml
  Pozitívny ≥ 24 U/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 007; 008; 014; 018; 020; 022; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 140; 154

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 018, 020, 025, 031, 040, 045, 048, 049, 060, 063, 065, 104, 109, 140, 145, 154, 155, 156, 216, 312, 329, 331, 332, 336

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 008, 014, 018, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 140, 154