home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  
Stanovenie protilátok proti beta-2-glykoproteínu 1 v triedach IgG a IgM

Význam vyšetrenia: Najčastejšou príčinou trombofílie je antifosfolipidový syndróm (APS). V praxi sa delí na sekundárny, ak sprevádza systémové ochorenia spojiva (napr. systémový lupus erythematosus), a primárny ak sa vyskytne izolovane. Je to autoimunitné nezápalové ochorenie spôsobené antifosfolipidovými protilátkami. V skutočnosti tieto protilátky nie sú antifosfolipidové, ale fosfolipid-dependentné, pretože sú namierené proti špecifickým bielkovinám naviazaným na fosfolipidy. Touto bielkovinou je najčastejšie β2-glykoprotein, fosfolipidom je najčastejšie kardiolipin. Diagnóza sa stanovuje na základe revidovaných sapporských kritérií (2006). Potvrdený APS je, ak je splnené aspoň jedno klinické kritérium (akákoľvek trombóza alebo definovaná porucha tehotenstva) a jedno laboratórne kritérium (lupus antikoagulans alebo antikardiolipinové protilátky IgG,IgM alebo anti-β2-glykoproteínové protilátky IgG,IgM). Podľa posledných poznatkov príčinou porúch tehotenstva nie je trombóza placentárnych ciev, ale aktivácia komplementu. V prípade, že sú klinické kritériá jednoznačne splnené, ale laboratórne kritériá nie sú prítomné, môžeme uvažovať o diagnóze “pravdepodobného“ APS („probable“ APS).
 
Vzorka: venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu

Stabilita vzorky: sérum 5 dní pri teplote 2–8°C

Frekvencia vyšetrenia v laboratóriu: denne

Interpretácia výsledkov: (platí pre triedu IgG aj IgM)
negatívny výsledok < 8 U/ml
hraničný výsledok 5 - 8 U/ml
pozitívny výsledok > 8 U/ml