home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

 

ZMENA METÓDY MERANIA TROPONÍNU I

 POZOR ZMENA REFERENČNÝCH HODNÔT

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor

nakoľko spoločnosť Siemens inovovala výrobu diagnostickej súpravy na stanovenie Troponínu I (Troponín I s vysokou citlivosťou) upozorňujeme na zmenu jednotiek (ng/l), v ktorých budú výsledky vydávané a taktiež na zmenu referenčných hodnôt 46,47 ng/l (99. percentil pre sérum) bez ohľadu na pohlavie od 20.03.2019.

Zvýšené hodnoty parametra môžeme zaznamenať nie len pri AIM ale aj pri iných srdcových ochoreniach (angina pectoris, perikarditída, závažné ochorenia chlopní, tachykardia, kardiomyopatie, fibriácia predsiení) a pri ochoreniach nesúvisiacich so srdcovým pôvodom (pľúcna embólia, chronické ochorenie pľúc, zlyhanie obličiek, šok).

V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať vedúcu imunochemického úseku Ing. Vieru Horváthovú na t. č. 033/5938 490, prípadne mailom: horvathova@analytx.sk