home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Novinky vo vyšetreniach respiračných infekcií pre samoplatcov

1. Chrípka A/B + RSV
- Princíp vyšetrenia: real-time PCR
- Simultánna detekcia troch patogénov (Chrípka A, Chrípka B, RS vírus)
- Vzorka: výter z orofaryngu a nazofaryngu

Výhody vyšetrenia:
- Rýchla identifikácia troch najčastejších pôvodcov vírusových infekcií dýchacích ciest, ktoré nie je možné diagnostikovať pri štandardných kultivačných vyšetreniach.
- Efektívne hodnotenie prvotných príznakov ochorenia.
- Rýchla identifikácia patogénov umožňuje rýchlejšiu a cielenú liečbu ochorení, posúdenie závažnosti stavu pacienta a znižuje zbytočnú potrebu užívania antibiotík.

Čas do výsledkov: do 36 hodín po odbere
Odber: MOM, zadný areál FN Trnava – vchod/vjazd z Tamaškovičovej ulice
Cena vyšetrenia: 35 EUR

2. Respiračný panel
- Princíp: multiplex nested PCR
- Simultánna detekcia 20 patogénov, ktoré nie je možné detegovať klasickými      kultivačnými vyšetreniami
- Vzorka: výter z nosohltanu

Spektrum patogénov
Vírusy
Adenovirus
Coronavirus 229E
Coronavirus HKU1
Coronavirus OC43
Coronavirus NL63
MERS-CoV
SARS-CoV-2 (bez Ct hodnoty)
Human Metapneumovirus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Influenza A
Influenza A/H1
Influenza A/H1-2009
Influenza A/H3
Influenza B
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
RSV

Baktérie
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae  

Výhody vyšetrenia:
- Vyšetrenie je vhodné realizovať hlavne v období zvýšeného výskytu respiračných ochorení (prevažne jeseň a zima).
- Výsledok vyšetrenia je pacientovi poskytnutý v deň odberu, čo výrazne ovplyvňuje sekundárne šírenie infekcie, cielenú liečbu pacienta – výber vhodnej antiinfekčnej liečby a skrátenie času potrebného na liečbu pacienta.

Čas do výsledkov: V deň odberu
Odber: MOM, zadný areál FN Trnava – vchod/vjazd z Tamaškovičovej ulice
Cena vyšetrenia: 250 EUR

Konzultácie k vyšetreniam poskytne:
Mgr. Lukáš Pazderka, PhD.
vedúci Úseku molekulárnej biológie
tel.: 033 5938 470
e-mail: pazderka@analytx.sk