home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

    Spoločnosť AnalytX s.r.o.v snahe poskytovať služby v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami začlenila do ponuky vyšetrení nový parameter, a to stanovenie hladiny aterogénnej zložky LDL cholesterolu – sLDL cholesterol.

    Mnohých z nás trápi vyššia hladina cholesterolu a s ňou spojená ateroskleróza a jej komplikácie. Sme odkázaní na celoživotnú liečbu liekmi ovplyvňujúcimi jeho hladinu. Najnovšie vedecké poznatky však dokazujú, že nie každá zvýšená hladina cholesterolu ohrozuje zdravie človeka. Veľmi záleží na zložení jednotlivých častí lipidového spektra.

    Doposiaľ sa cholesterol delil na „dobrý“- HDL cholesterol a „zlý“ – LDL cholesterol. Vedci však zistili, že ani vyššia hladina LDL cholesterolu neznamená vždy vyššie riziko aterosklerózy. LDL cholesterol tvorí sedem podskupín, z ktorých len niektoré, tzv. Small LDL cholesterol sú aterogénne. Je preto dôležité zistiť, ktoré frakcie LDL cholesterolu sú u človeka zvýšené, nakoľko ani lieky ovplyvňujúce ich hladinu nie sú bez vedľajších účinkov. Mnohí pacienti by v prípade, že je u nich vyššia len neaterogénna zložka LDL cholesterolu nemuseli brať liečbu.

    Prínosom tejto metódy je potvrdenie existencie neaterogénnej hypercholesterolémie, ale aj naopak, možnosť aterogénnej normocholesterolémie, pri ktorej aj napriek hodnote cholesterolu v rámci referenčného intervalu je človek vo zvýšenej miere ohrozený kardiovaskulárnymi ochoreniami.

    Vzhľadom k tomu, že Zdravotné poisťovne túto špecifickú diagnostiku neuhrádzajú,v prípade záujmu pacienta o vyšetrenie je stanovenie aterogénnej zložky lipidového metabolizmu spoplatnené.                                     Cena vyšetrenia je 8,97 €


V prípade otázok kontaktovať:

prevádzka A. Žarnova - MUDr. Ambrušová Jarmila 033/5938490
                            
mestská poliklinika Starohájskarong> - Mgr. Vladimír Forgáč 033/5505361