home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Odbery biologického materiálu na bakteriologické vyšetrenia

Úspešnosť mikrobiologického vyšetrenia závisí popri iných faktoroch aj od správneho odberu a transportu biologického materiálu do laboratória. Zabezpečenie správneho odberu vzorky vyžaduje nielen znalosť etiopatogenézy ochorenia, ale i znalosť základných vlastností predpokladaného mikroorganizmu.

Na základe etiopatogenézy ochorenia vieme určiť vhodné miesto odberu (t.j. druh tkaniva alebo lokalitu tak, aby sa čo najviac zvýšila pravdepodobnosť záchytu mikroorganizmu), čas odberu (optimálne pred začatím ATB liečby) a množstvo odobratého materiálu (z dôvodu možnosti využitia optimálneho počtu laboratórnych postupov). Znalosť základných vlastností mikroorganizmu (najmä citlivosť ku kyslíku a teplote, prípadne odolnosť voči vyschnutiu) nám pomôže pri výbere vhodných odberových pomôcok tak, aby boli pri odbere vytvorené vyhovujúce podmienky súčasne aj pre transport vzorky.

Všeobecné zásady pre správny odber materiálu

Na odber rôznych druhov vzoriek máme k dispozícii rôzne druhy odberových nádob. Medzi najčastejšie používané patria odberové tampóny, injekčné striekačky a rôzne druhy typizovaných uzavierateľných odberových nádobiek.

Sterilné odberové tampóny umožňujú jednoduchý a ekonomicky nenáročný odber materiálu obsahujúceho aeróbne mikroorganizmy. Na odber môžeme použiť tampón suchý (transportuje sa v sterilnom sáčku, príp. v uzavretej sterilnej skúmavke), alebo tampón s ochranným-transportným médiom (súčasťou balenia je skúmavka s obsahom média, do ktorého sa tampón po odbere zanorí).

Suché tampóny sa v praxi najčastejšie používajú na odber sterov zo slizníc dýchacích ciest a gastrointestinálneho traktu, sterov z kože, výterov z očí, uší a pod. Výťažnosť vyšetrenia z odberu na suchom tampóne je však vždy nižšia v porovnaní s tampónom v transportnom médiu! V niektorých prípadoch – pri cielenom záchyte náročných mikroorganizmov (Haemophilus spp., Neisseria meningitidis, Campylobacter spp.) a pri požiadavke na anaeróbnu kultiváciu je použitie tampóna s transportným médiom nevyhnutnosťou.

Sterilné tampóny s ochranným-transportným médiom sú vhodné aj na záchyt náročných mikroorganizmov, vrátane anaeróbnych, preto sú vždy vhodnejšou alternatívou pri rozhodovaní, aký druh tampónu pri odbere použiť.

Vatové tampóny nie sú vhodné na odber hnisu a exsudátov!!!

Pri niektorých ochoreniach sú na odber kladené špeciálne nároky, a preto sa musia použiť tampóny z iných materiálov, určené práve na tieto odbery (napr. abrazívne uretrálne tampóny pri chlamýdiových ochoreniach, PCR odberové systémy).

Pre odber a transport tekutého biologického materiálu (hnis, exsudáty, výplachy) plne vyhovujú injekčné striekačky. Pri odbere tekutého materiálu na anaeróbnu kultiváciu je nevyhnutné odstrániť zo striekačky nadbytočný vzduch a zamedziť prístupu vzduchu počas transportu vzorky zapichnutím ihly do gumovej zátky. Na odber a transport vzoriek moča, stolice, spúta a excízií sú určené rôzne druhy typizovaných uzavierateľných sterilných  umelohmotných nádobiek.

Horné dýchacie cesty

 • výter z tonzíl, výter z nosa, ster z faryngeálneho oblúka – sterilný tampón

 • vyšetrenie cielene na záchyt kultivačne náročných mikroorganizmov (Neisseria meningitis, Haemophilus spp.) - tampón v transportnom médiu

Dolné dýchacie cesty

 • spútum – ranné, vykašľané do sterilnej nádobky so širokým hrdlom (spútovka), transport ihneď alebo skladovať v chlade (do 4°C) max. do 4 hodín

 • bronchoalveolárna laváž, pleurálny punktát – odber a transport v injekčnej striekačke bez prístupu vzduchu

Gastrointestinálny trakt

 • výter z rekta (Salmonella, Shigella, Yersinia) – sterilný tampón

 • vyšetrenie cielene na Campylobacter jejuni – stolica v sterilnom odberovom kontajneri (v množstve 2–3 g, t.j. veľkosť lieskového orecha) ev. tampón v transportnom médiu

 • vyšetrenie na kvasinky – stolica v sterilnom odberovom kontajneri

 • vyšetrenie na prítomnosť H. pylori, Giardia, Clostridium difficile toxín, Campylobacter Ag, Rotavírus, Adenovírus a Norovírus v stolici – čerstvá stolica (veľkosť lieskového orecha)

Moč

 • aseptický odber! (ústie močovej rúry sa dôkladne umyje)

 • stredná frakcia moču do sterilnej nádoby so širokým hrdlom, preliať do transportnej sterilnej skúmavky

 • moč odobraný z konca permanentne zavedeného katétra obsahuje pomnoženú flóru katétra, ktorá môže byť často iná ako flóra v močových cestách - je dôležité zohľadniť túto skutočnosť pri interpretácii výsledku klinikom

 • transport moča a jeho spracovanie - max. do 2 hodín po odbere, inak skladovanie v chlade (do 4°C)

Pohlavné orgány

 • výter z uretry, vagíny, cervixu, plodová voda, lochie, operačný materiál – odber na sterilných tampónoch v transportnom médiu

 • vyšetrenie cielene na:

  • Neisseria gonorrhoeae (uretra, pošva, cervix, rektum) – okamžitý transport do laboratória

  •  Chlamydia trachomatis - špeciálne abrazívne tampóny určené na tento odber

  • Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum - odberová súprava určená na toto vyšetrenie

Výtery z rán, kožných lézií, očí, uší

 • odber na vatovom tampóne, vhodnejší je tampón v transportnej pôde

 • pri hnisavých léziách odber do sterilnej injekčnej striekačky – tampón nie je vhodný!

Kanyly, arteriálne a venózne katétre

 • po vytiahnutí odstrihnúť koniec a vložiť do sterilnej skúmavky (nie do skúmavky s transportnou pôdou!)

Krv

 • odber do určeného hemokultivačného média (8–10 ml u dospelého, 1-3 ml u dieťaťa) a okamžitý transport, príp. nechať stáť pri izbovej teplote až do doby transportu (nie v chlade!)

 • počet odobratých hemokultúr: pri predpokladanej endokarditíde je štandartným postupom odber krvi do 3–5 hemokultivačných médií v hodinových intervaloch – pre iné typy bakteriémií sa odporúča urobiť v priebehu 24 hodín tri hemokultivácie - v závislosti od klinického stavu a naliehavosti začatia antibiotickej liečby je možné toto odporučenie modifikovať, ale i tak dva separátne odbery treba pokladať za minimum, odber len jednej hemokultúry je neštandartným postupom

 • príjem 24 hodín denne

Centrálny nervový systém

 • likvor na kultivačné vyšetrenie – odber do sterilnej skúmavky, okamžitý transport po odbere, okamžité spracovanie po doručení; ak nie je možný transport a spracovanie do 60 minút, odber priamo do kultivačných pôd (napr. BACTEC – v noci) a do transportu uchovávať pri izbovej teplote.


Odbery biologického materiálu pre serologické vyšetrenia

Krv na sérologické vyšetrenie sa odoberá venepunkciou a to v množstve asi 5 ml (u detí môže byť aj menej) do skúmavky so separačným gélom.. Ak nie je možné doručenie v deň odberu, krv treba scentrifugovať a odložiť do chladu.

Krv na izoláciu vírusov sa odoberá do protizrážanlivého roztoku, transportuje sa v chlade.

Likvor pre virologické a sérologické vyšetrenie odoberáme vždy paralelne s odberom krvi a to v dostatočnom množstve.

Stolicu na virologické vyšetrenie odoberáme do sterilného kontajnera v množstve 2-3 g (veľkosť lieskového orecha). Dôležitý je transport v chlade!


Odbery biologického materiálu pre parazitologické vyšetrenia

Stolicu na parazitologické vyšetrenie odoberáme do sterilného kontajnera v množstve 2–3 g (veľkosť lieskového orecha) a až do spracovania uchovávame v chlade. Na vyšetrenie je vhodné poslať tri vzorky stolice odobraté v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, čo slúži na vylúčenie falošnej negativity pri cyklickom vylučovaní vajíčok a oocýst parazitov. Pri suspektnej amebióze je nutné doručiť stolicu maximálne do 1 hodiny po defekácii.

Pri vyšetrení na Enterobius vermicularis odoberáme perianálny ster. Na kožné záhyby v okolí análneho otvoru sa pritlačí priesvitná lepiaca páska dlhá asi 4 cm, opatrne sa stiahne a prenesie lepiacou stranou nadol na podložné sklíčko (bez vzduchových bublín!).

Duodenálny obsah ihneď po odbere transportujeme do laboratória pri teplote 37°C.

Výtery z vagíny, cervixu a uretry cielene na Trichomonas vaginalis odoberáme tampónom v transportnom médiu a ihneď v teple (pri 37°C) dopravíme do laboratória.

návrat na začiatok