home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Sortiment vyšetrení klinickej biochémie a klinickej imunológie a alergológie

Základné vyšetrenia (sérum):
Glukóza
Močovina (urea)
Kreatinín
Kyselina močová
Celkové bielkoviny
Albumín
Bilirubín celkový
Bilirubín priamy
AST
ALT
GMT
ALP
Cholesterol
Triacylglyceroly
HDL cholesterol
LDL cholesterol
Žlčové kyseliny
AMS
Lipáza
Na -sodík
K -draslík
Cl -chloridy
Mg -horčík
Ca -vápnik
P -fosfor
Ca ionizovaný vápnik
Osmolalita

Markery zápalu
CRP
Prokalcitonín
IL-6 (Interleukín - 6)

Markery svalového poškodenia a kardiomarkery (sérum):
LD
CK
CK-MB
Troponín I
Myoglobín
NT – proBNP

Kostný metabolizmus
(sérum):
Beta-CTx
Osteokalcín
Vitamín D Total

Metabolizmus železa (sérum):
Fe
Väzbová kapacita Fe (celková, voľná)
Resorpčná krivka Fe
Transferín
Transferínový receptor
Saturácia transferínu
Feritín
Folát (kyselina listová)
Vitamín B12

Acidobázická rovnováha - Astrup (kapilárna, arteriálna, venózna plazma):
Aktuálne pH
Aktuálne pCO2
Nadbytok báz
Štandardný bikarbonát HCO3
Aktuálny bikarbonát HCO3
Aktuálne pCO2
Saturácia O2
Alveolárno-arteriálna diferencia

Metabolizmus glukózy, DM:
Glykémia (kapilárna plazma, sérum)
Glykemický profil
Glykovaný hemoglobín (plazma)
C-peptid (sérum)
G24 - zbieraný moč
oGTT - Gluk. tolerančný test (kapilárna plazma, sérum)

Onkomarkery (sérum):
AFP
Ca 15-3
Ca 19-9
Ca 125
Ca 72-4
CEA
CYFRA 21-1
NSE
PSA
free PSA
SCCA
β2-mikroglobulín

Hormóny (sérum):
Estradiol
Progesterón
Prolaktín
Testosterón
LH
FSH - ultra
HCG
TSH ultra
free T4
free T3
anti-TPO
anti-TG
Parathormón (intaktný)
AMH
DHEAS

Imunologické vyšetrenia (sérum):
IgA
IgM
IgG
IgE
C3 komplement
C4 komplement
alfa-1-antitrypsín
Prealbumín
alfa-2-makroglobulín
Orozomukoid
Haptoglobín
CIK -cirkulujúce imunokomplexy
Ceruloplazmín
ASLO
RF
ELFO bielkovín séra
CD znaky imunolog.
CD znaky hematolog.
CD znaky pneumolog.
ANA + typizácia
ENA + typizácia
Imunofixácia bielkovín séra
Oligoklonálne Ig v sére
ELFO izo-ALP
Špecifické IgE
Komponentová diagnostika ALEX
Histamínová intolerancia (DAO)
Špecifické IgE EUROLINE blotovou technikou

Rôzne:
Etanol (sérum)
Amoniak (plazma)
Laktát (plazma)
Cholínesteráza (sérum)
Homocysteín
Cu – meď (sérum)
anti – transglutamináza IgA (sérum)
anti – transglutamináza IgG (sérum)
anti – kardiolipín IgM (sérum)
anti – kardiolipín IgG (sérum)

Moč chemicky:
Glukóza
Bielkoviny
pH
Bilirubín
Urobilinogén
Ketolátky
Krv
Nitrity
Leukocyty
Špecifická hmotnosť

Močový sediment:
Erytrocyty
Leukocyty
Valce
Baktérie
Epitelové bunky
Amorfné soli
Hlienové vlákna
Iné parametre

Hamburgerov sediment (moč):
Množstvo moču
pH
Špecifická hmotnosť
Erytrocyty
Leukocyty
Valce
Baktérie
Iné parametre

Vyšetrenia v zbieranom moči:
Glukóza
Močovina (urea)
Kreatinín
Klírens kreatinínu
Kyselina močová
KVP-Proteíny
Na-sodík
K-draslík
Cl-chloridy
Mg-horčík
Ca-vápnik
P-fosfor
Albumín
Albumín/kreatinín v rannom moči
17-ketosteroidy
KVM-kys.vanilmandľová
HIOK

Vyšetrenia v moči–rôzne:
AMS
Osmolalita
Melanín
Deoxypyridinolín
Bence-Jonesova bielkovina
Typ proteinúrie
FE-výpočet

Punktát:
Glukóza
Urea
Proteíny
Albumín
Bilirubín
Cholesterol
CRP
LD
Feritín
Amyláza
Laktát
Lipáza
alfa-1-antitrypsín
CEA
Cytologické vyšetrenie (pre PK Družba)
Kyselina močová

Likvor:
Glukóza
Bielkoviny
Albumín
CRP
LD
Laktát
Cl–chloridy
Spektrofotometria
Cytologické vyšetrenie (kvalitatívne, kvantitatívne)
ELFO bielkovín
Oligoklonálne Ig
IgA
IgG

Stolica:
Okultné krvácanie - imunochemicky
Zvyšky
Kalprotektín kvantita
Kalprotektín semikvantita
Pankreatická elastáza

Rôzne:
Krv v zvratkoch
Krv v žalúdočnom obsahu
Erytrocyty - fázový kontrast
Analýza močového kameňa

Liečivá (sérum):
Digoxín
Kyselina valproová
Fenobarbital
Karbamazepín
Lítium
Gentamicín

Drogy a liečivá v moči:
Amfetamín
Metamfetamín
Benzodiazepíny
Tetrahydrokanabinoidy
Kokaín
Opiáty
Fencyklidín
Tricyklické antidepresíva
Extáza
Buprenorfín

Ostatné toxikologické vyšetrenia:
TLC liečivá
TLC etylénglykol
TLC drogy
TLC jedy
Methemoglobín
Sulfhemoglobín
Metylalkohol
Kys.hipurová
Prchavé látky
Karboxyhemoglobín

návrat na začiatok