home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Preventívne prehliadky

Na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú zdravotné poisťovne vrámci preventívnych prehliadok detí a dospelých nasledovné laboratórne vyšetrenia (viď Zákon č. 577/2004 Z.z., Zákon č. 347/2006 Z.z., Zákon č.661/2007 Z.z.) realizované na našom pracovisku:

I. Preventívne prehliadky u detí:

 • v 5. až 6. mesiaci: moč chemicky + sediment
 • 3. roku života: moč chemicky + sediment
 • v 5. roku života: moč chemicky + sediment
 • v 6. až 7. roku života (vstup do školy): moč chemicky + sediment
 • v 9. roku života: moč chemicky + sediment
 • v 11. roku života:
  • moč chemicky + sediment
  • S-cholesterol celk.
  • sedimentácia Er. (FW)
 • v 13. roku života: moč chemicky + sediment
 • v 15. roku života: moč chemicky + sediment

II. Preventívne prehliadky u dorastu a dospelých (od 18. roku veku, dg Z00 alebo Z01):

Raz za dva roky:
 • moč chemicky + sediment
 • odber venóznej krvi
 • S – kreatinín
 • S – glukóza
 • S – ALT
 • S – cholesterol celk. (u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov, dg. Z00 alebo Z01)
 • S – triacylglyceroly (u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli 17 alebo 18 rokov,u poistencov starších ako 40 rokov, dg. Z00 alebo Z01)
 • stolica na OK (viac ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka)
 • KO + dif.
 • FW – sedimentácia

III. Preventívna gynekologická prehliadka:

Raz za rok od 35. roku života:
 • tumormarker CA 125

IV. Preventívne prehliadky v gravidite:

Predpôrodná starostlivosť po UZV a stanovení veku plodu:
 • Predpôrodná starostlivosť po UZV a stanovení veku plodu:
 • moč chemicky + sediment
 • odber venóznej krvi (15. týždeň - podľa UVZ)
 • AFT diagnostika vrodených vývojových chýb
 • HCG diagnostika vrodených vývojových chýb
 • glukóza + ďaľšie parametre podľa klinického obrazu
 • BWR
 • HBsAg
 • HIV
 • protilátky proti toxoplazmóze
 • protilátky proti rubeole

V. Preventívne urologické prehliadky:

Muži od 50. roku veku, raz za tri roky:
 • odber venóznej krvi
 • kreatinín
 • PSA
 • moč + sediment

návrat na začiatok