home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Elektronické zasielanie výsledkov

Od novembra 2008 je zabezpečené prepojenie informačného systému používaného v laboratóriách spoločnosti AnalytX s.r.o. s nemocničným informačným systémom, ktorý Fakultná nemocnica Trnava v období od júna do októbra 2008 implementovala na svojich pracoviskách. Prepojenie systémov nám umožnilo zasielanie výsledkov vyšetrení v elektronickej podobe, čo urýchlilo dostupnosť výsledkov pre ošetrujúci personál a lekárom tak následne prinieslo možnosť skorého rozhodovania pri liečbe pacientov.

Po ukončení požadovaných laboratórnych vyšetrení a zhodnotení výsledkov lekárom v našom laboratóriu, sa výsledky priebežne sa zasielajú prostredníctvom prepojenia na konkrétne oddelenie fakultnej nemocnice, súčasne sa vytlačia a v písomnom formáte sú odosielané na jednotlivé oddelenia (potrubnou poštou alebo prostredníctvom pracovníka nemocnice).

Rovnako máme zabezpečené zasielanie výsledkov v elektronickej podobe do zdravotných stredísk, z ktorých zvážame biologický materiál, a to za predpokladu dostupnosti internetového prepojenia s týmito strediskami.

Elektronické zasielanie výsledkov je kryptované, čím tento prenos zodpovedá požiadavkám o ochrane osobných údajov.

V prípade vášho záujmu o zasielanie výsledkov elektronickou formou prosím kontaktujte nášho technika (Ing. Bělohoubek, tel.: 033/5938478).