home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

 Ochrana osobných údajov

Podľa Zákona číslo 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva zamestnávateľovi oznamovacia povinnosť ohľadom doby uchovávania osobných údajov zamestnancov. V súlade so súčasne platnou legislatívou a registratúrnym poriadkom spoločnosti je stanovená doba archivácie osobných údajov všetkých zamestnancov 70 rokov od narodenia.
Kontakt na zodpovednú osobu: oou@analytx.sk.