home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Externá kontrola kvality

Laboratóriá spoločnosti AnalytX s.r.o. sú od svojho vzniku zapojené do externej kontroly kvality organizovanej:

SEEK Pardubice, ČR

Labquality, Ratamenstarinkatu 11, FI - 00520 Helsinki, Finland

Úrad verejného zdravotníctva - Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká

Úrad verejného zdravotníctva - Národné referenčné centrum pre salmonelózy

SZU Praha- Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti